Bilimsel Program

UJOK 2023
5 - 8 EKİM 2023

  Onkoloji Oturumu
 
Serviks kanserinin cerrahi tedavisi
Olgu bazlı radikalite. Hangi vakalar minimal invaziv cerrahiye uygun ?
 
Myomektomi öncesi sarkom açısından değerlendirme
 
Sitoredüktif Cerrahi ve HİPEC
 
Erken ve ileri evre uterin korpus tümörlerinin cerrahi tedavisi
  Şüpheli adneksiyel kitlelere yaklaşım
  Rektovajinal Fistül
  Hudut ve non-epitelyal over tümörlerinde minimal invasiv cerrahi yaklaşım
  Cisef Oturumu
 
Kadın Orgazmının Kadim Sırları
 
Kronik Pelvik Ağrı ve Disparoni Tedavisi 
 
JineSeksolojik Vajinismus Tedavisi 
 
Kadın Cinsel İlgi ve Uyarılma Bozukluğunun Tedavisi 
 
Rekonstrüktif, Genital Estetik Cerrahi 
 
Endometriozis'de Nöralterapi 
 
Kadınlarda Cinsel Fantezilerin ve Seks Oyuncaklarının Tedavide Kullanımı 
 
Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
  Kozmetik Jinekoloji Oturumu
  1. Oturum (Kozmetik jinekolojide medikal uygulamalar)
  Genital bölge lazer uygulamaları
  Genital bölge dolgu işlemleri (hyaluranik asit- botoks)
  İntravajinal COG-İP uygulamaları  
  PRPR ve otolog yağ uygulamaları
  2. Oturum ( Kozmetik jinekolojide cerrahi uygulamalar)
  Labiaminora plasti ve hudoplasti
  Vajinoplasti ve perineoplasti
  Kozmetik jinekoloji komplikasyon yönetimi
  Kadınlarda yüz botoks ve askı
  Ürojinekoloji  
  Pelvik taban anatomisi
  Üriner inkontinans genel bilgiler ve başlangıç tedavi yaklaşımları
  Üriner inkontinans cerrahi tedavisi ve komplikasyon yönetimi
  Aşırı aktif mesane yönetiminde zor olguların yönetimi
  Pelvik organ prolapsusu olgularında değerlendirme
  Pelvik organ prolapsusu cerrahisinde güncel durum: Tercihler ve beklentiler
  Ürojinekoloji (video)
  Midüretral slingler 
  Burch 
  Pektopeksi
  Kolpklesis
  Sakrospinöz fiksasyon
  Sakrokolpopeksi
  Zor vajinal histerektomi 
  V-NOTES uterosakral ligament fiksasyonu
  Laparaskopi Oturumu 
  Laparaskopik zor  histerektomi ve komplikasyon yönetimi
  Histereskopi komplikasyonları ve yönetimi
  Laparaskopik myomektomi
  Gebelikte laparaskopik cerrahi
  Derin endometrioziste laparaskopik cerrahi 
  Jinekoloji  Oturumu
  Kontrasepsiyona güncel bakış
  Menapozda güncel yaklaşımlar (Vitamin ,Mineral Desteği ve HRT tedavisi )
  Zor vajinal histerektomi
  Obstetri Oturumu
  Postpartum kanama medikal ve minimal invaziv uygulamalar(histerektomi gerekli mi)
  Plasenta akreata spektrumu  yönetimi  cerrahisi 
  Preeklampsi yönetiminde güncel durum
  Perinatoloji Oturumu
  Cff-DNA:Güncel uygulamalar
  1. Trimestr ultrasonografik değerlendirme
  2. Trimestr ultrosonografik değerlendirme
  Temel fetal kardiyak değerlendirme 
  Obstetride doppler kullanımı
  Yüksek riskli gebelikler sonlandırma zamanları ?
  İnfertilite  Oturumu
  1. Oturum 
  İnfertil çiftlerin değerlendirilmesi.
  İnfertilitede görüntüleme yöntemleri.
  Spermiogram değerlendirilmesi ve dikkat edilmesi gerekenler
  Ovülasyon indüksiyonu, endikasyonu ve yöntemleri
  2. Oturum 
  Kime IUI kime IVF yapalım?
  IVF’te kişiselleştirilmiş tedaviler nelerdir (veya IVF’te ovulasyon indüksiyonu)
  IVF’te yeni trend progesteron priming
  Endometrial ve overyan PRP; IVF tedavisinde yeri nedir?
  3. Oturum 
  Embriyo dondurmak gereklimidir? Kime ne zaman?
  Fertilite prezervasyonunda oosit ve embriyo dondurma.
  IVF’te luteal destek nasıl olmalıdır?
  PGT-A kime önerilmeli?; Güncel durum 


Etkinlik Tarihi 
5 - 8 Ekim 2023
Bildiri Son Gönderim Tarihi
01 Eylül 2023
Erken Kayıt Son Tarih
26 Mayıs 2023
 
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Savaş TÜRKMEN
savas@motto.tc
info@motto.tc