Bildiri Gönderimi

Bildiri son gönderim tarihi : 01 Eylül 2023

BİLDİRİLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR. 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden yapılacaktır. Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı ile ilgili her konuda bildiri kabul etmektedir. Bildirilerin tam metni veya özeti kongre sonrası ‘Aegean Journal of Obstetrics and Gynecology’ ek sayısında elektronik olarak basılacak ve her bildiri için DOI numarası verilecektir. Tüm bildirilerin tam metni ya da özetinin İngilizce olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Bildiriler yalnızca Kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.

Kongreye gönderilecek bildiriler Türkçe veya İngilizce sunulabilecektir.

Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.

Gönderilen özetler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulu’nca karar verilecektir.
 

BİLDİRİ SUNUMU

Bildiriler sözel veya poster olarak sunulacaktır.

Bildiri özeti veya tam metni İngilizce olarak hazırlanacaktır.

Sözlü Bildiriler elektronik ortamda (powerpoint, keynote, prezi vb.) olarak hazırlanıp sunulacaktır (sözlü sunum süresi bildiri değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra açıklanacaktır).

Poster bildiriler E-Poster olarak sunulacaktır.

Bildiri değerlendirmeleri ve kabul edilmesi aşamasından sonra, e-poster için bu sayfadan şablon yayınlanacak ve posterlerin şablona göre istenecektir.
 

BİLDİRİ BASIMI VE YAYIMLANMASI

Sözlü bildirilerin içeriğinin tam metni ya da özeti, poster bildirilerin sadece özet bölümleri ‘Aegean Journal of Obstetrics and Gynecology’ dergisinde ek sayı olarak basılacaktır

Kongre kitapçığı ve e-posterler, kongre bitiminden sonra online olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.

             - Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

 

Poster Bildiri Özellikleri:

- Bildirilerinin poster olarak kabul edildiği kendilerine iletilen katılımcılar, kongre düzenleyicileri tarafından kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere başvuracaklardır.

- Poster sunumlar ile ilgili detaylar ileriki günlerde buradan paylaşılacaktır....


Etkinlik Tarihi 
5 - 8 Ekim 2023
Bildiri Son Gönderim Tarihi
01 Eylül 2023
Erken Kayıt Son Tarih
26 Mayıs 2023
 
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Savaş TÜRKMEN
savas@motto.tc
info@motto.tc