Bildiri Gönderimi

Bildiri son gönderim tarihi : 01 Eylül 2024

BİLDİRİLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR. 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden yapılacaktır. Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

Tüm bildirilerin tam metni ya da özetinin İngilizce olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Bildiriler yalnızca Kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.

Kongreye gönderilecek bildiriler Türkçe veya İngilizce sunulabilecektir.

Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.

Gönderilen özetler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulu’nca karar verilecektir.
 

BİLDİRİ SUNUMU

Bildiriler sözel veya poster olarak sunulacaktır.

Bildiri özeti veya tam metni İngilizce olarak hazırlanacaktır.

Sözlü Bildiriler elektronik ortamda (powerpoint, keynote, prezi vb.) olarak hazırlanıp sunulacaktır (sözlü sunum süresi bildiri değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra açıklanacaktır).

Sözel Bildirilerin sunum süresi 5 dakikadır.

Poster bildiriler E-Poster olarak sunulacaktır.

Bildiri değerlendirmeleri ve kabul edilmesi aşamasından sonra, e-poster için bu sayfadan şablon yayınlanacak ve posterlerin şablona göre istenecektir.
 

BİLDİRİ BASIMI VE YAYIMLANMASI

Sözlü bildirilerin içeriğinin tam metni ya da özeti, poster bildirilerin sadece özet bölümleri ‘Aegean Journal of Obstetrics and Gynecology’ dergisinde ek sayı olarak basılacaktır

Kongre kitapçığı ve e-posterler, kongre bitiminden sonra online olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.

             - Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

 

Poster Bildiri Özellikleri:

* Posterler, E-Poster olarak ekranlar üzerinden sergilenecektir. Herhangi bir baskı almanıza gerek yoktur.
* Poster tasarımınız PDF dosyası olarak hazırlanacaktır.
* Tasarım mutlaka  DİKEY formatta olmalıdır.
* Örnek PDF poster tasarımı için tıklayınız. 
* Dosya boyutu 10Mb dan küçük olmalıdır.
* Sadece PDF formatında dosyalar kabul edilmektedir.
* Poster dosyanızı, bildiriniz kabul edildikten sonra mail üzerinden gelen link ile sistem içerisine yükleyebilirsiniz.
 

Tam Metin Yazı Formatı:

 • Tam metin A4 formatında (21 x 29,7 cm) olmalıdır. Sol, sağ, üst ve alt kenar boşlukların her biri 2.5 cm olmalıdır.

 • Başlık, ilk harfler büyük yazılmış ve ortalanmış olarak, 12 punto, bold olmalıdır. Makalenin İngilizce başlığı aynı formatta hazırlanmalı ve bir satır boşluk bırakıldıktan sonra yazılmalıdır.

 • İngilizce başlıktan sonra bir satır bırakılmalıdır. Yazar isimleri, kurumları e-postaların başlıktan sonra verilmelidir.

 • Makale Times New Roman'da Özet boyutu 10 punto ana metin 12 punto, tek satır aralığı olmalıdır.

 • Tüm metin “Times New Roman” ile yazılmalıdır.

 • Yazarların bilgilerinden sonra, 350 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet verilmelidir.

 • Tablolar ve resimler verilen sayfa kenar boşluklarını geçmemelidir.

 • Makalenin bölümleri arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır (ör. Giriş, yöntem, sonuç, referanslar). Ana başlıklar ortalanmış, koyu ve büyük harfle yazılmalıdır. İkinci düzeydeki başlıklar ilk harfleri büyük harf ve koyu olmalıdır. Üçüncü seviye italik ve ilk harfleri büyük kullanılmalıdır.

 • Tablolarda, grafiklerde kullanılan yazılar Time New Roman olmalıdır. Tabloda yazı tipi boyutu 8 puntoya indirilebilir.

 • Kaynaklar makalenin sonunda olmalı ve alfabetik olarak listelenmelidir. Metin içindeki referanslar ve alıntılar AMA (numerik) formatında hazırlanmalıdır.

 • Kısaltmalar standart kullanıma uygun olmalıdır. İlk kullanıldıkları yerde tam formatta verilmelidir.

 • Tam metin kaynakça ve tablolar dahil olmak üzere en fazla 10 sayfa olmalıdır.

 • Tam Metin Şablon


Etkinlik Tarihi 
3-6 Ekim 2024
Bildiri Son Gönderim Tarihi
01 Eylül 2024
Erken Kayıt Son Tarih
16 Ağustos 2024
 
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Savaş TÜRKMEN
savas@motto.tc
info@motto.tc